حرف دل

مخاطب: پدرم، مادرم، عین عین، روباه، پدر روباه ....


آدم مذهبی ای نیستم
اما
از آنانی که بیش از حد مذهبی اند، میترسم
ازهر دین و آئینی که باشد
از آنانی که تنها آئین مذهب خود را راه سعادت میداند، میترسم
کسانی که به غیر از خود و هم کیشانشان، دیگران را کافر می انگارند
فریب ظاهر خدا ترسشان را نخورید!
شما را در نهایت، کافر می پندارند
اینان به عشق نیز خیانت میکنند
چرا که به درگاه خدایشان توبه خواهند کرد...

آدم مذهبی ای نیستم
اما
خدا، همه دارایی من است!

/ 0 نظر / 39 بازدید