فوری فوری

به جان خودم، اعتقاد عجیبی دارم که هر وقت اومدم و اینجا نوشتم برام دعا کنید و یه مشکل بزرگی هست، بی برو برگرد، زود زود درست شده..... لبخند نمیدونم دعای کی هست که انقدر گیرا هست....

+ یه مسئله بسیار بسیار مهم پیش اومده که اندفه واقعا دعای درست و حسابی نیاز داره....

خواهش میکنم برام دعا کنید.... فردا شب بهتون میگم، درست شد یا نه.... خیلی خیلی دعا کنید.... خواهش میکنم.... ناراحت

/ 0 نظر / 25 بازدید