آرامش

+ من برات بیس میزنم، تا تورو بر×قص×ونم، تو برام ناز میکنی منم برات بیس میزنم، تو دنیای منی، آخر رق*صی*دنی، شعر آخر منی، فقط فقط مال منی...

+ بعضی ها انگار رسما کارشان فقط گند زدن به احوال ماست! در زمانی که همه چیز به خوبی پیش میرود... میان و سرکی میکشن و حال و احوالی میکنن و حال آدم را بد میکنن.... بعد اینهمه وقت... هر چه آهنگ قری دارم میگذارم که فقط خدای ناکرده تو مود بدی نروم! هر چه با خودت کلنجار میروی، ... لقش! ولی دست و دل لامصب میلرزد، قلب به تپش می افتد... و وقتی ناگهان طرف دست از پیام دادن میکشد، انگار موجی از آرامش همراه با ناراحتی با خودش به ارمغان می آورد... و خدا خدا میکنی که تورا به خدا دیگر پیام نده... من زندگی ام را بسیار دوست دارم... دست از گند زدن به زندگی من بردار، راحتم بگذار...

+ نفرات جدید را بسیار بیشتر دوست دارم... من آدم های پایین را بیشتر دوست دارم، چون با آنها احساس آرامشی بیشتری میکنم... آدم ها که زیاد شاخ نباشن، ترس از دست دادنشان را نداری... آنها همیشه به دنبال تو می آیند... و همیشه با تو مهربانن که تورو از دست ندهد... درست برعکس زمانی که آدم های شاخ، مدام قلبت را میشکنند، مدام میترسی از دستشان بدهی...

پس آهنگ را بلندتر میکنم، به "آدم پایین" پیام میدهم، کجایی؟ فوری در جا زنگ میزند... حالم بهتر می شود... حرف میزنیم و میخندم و واقعا برای چند لحظه ساعات قبل را فراموش میکنم... زندگی اینگونه زیباتر است... آرامش فقط همین... 

+ در سر راه جدید زندگی ام، همه و همه انسان های شریف، مهربان و دلسوز قرار میگیرد... حس خوشبختی دارم... از راهی که رفته ام بسیار راضیم، هر چند گاهی نق میزنم... 

+ دوستان پست زیر رو خیلی وقت پیش گذاشته بودم، نمیدونم چرا اصلا تو وبلاگ نمایش داده نمیشد...

+ کامنت ها به زودی پاسخ داده میشوند لبخند

+ به شدت به دعاهایتان در هفته آینده نیازمندم...

/ 0 نظر / 100 بازدید