و حالا منم یک مطلقه ام......

وقتی به انتهای راه میرسی...و نتیجه اش را نمی بینی....پاسخ تاول های پایت را چگونه می دهی؟‎

شهریور 94
5 پست
مرداد 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
7 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
9 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
8 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
10 پست
دانشگاه
11 پست
غضنفر
8 پست
طلاق
20 پست
روز_خوب
12 پست
نفرت
9 پست
رذالت
7 پست
لپ_تاب
2 پست
تنبلی
7 پست
صدیقه
4 پست
سلامتی
2 پست
دل_نوشت
2 پست
گریه
2 پست
دادگاه
2 پست
دکتر_جیم
3 پست