برید به این آدرس، به من رای بدید.... کاری نداره ها، قابل توجه اونایی که میگن حوصله شون نمیشه: من خودم از همتون تنبل ترم ولی رای دادمنیشخند

میخوام اول بشم هاشیطان

http://vote.persianweblog.com