خوشحالم که اگه الان بگن، رستا دم مرگت هست و بیا ببریمت، خیلی خوشحال میشم چون به هیچ احدالناسی هم مدیون نیستم.... خوشحالم که به یاد نمیارم دل کسی رو شکونده باشم... خوشحالم که به یاد ندارم تا حالا حق کسی رو خورده باشم یا حق کسی رو ناحق کرده باشم.... خوشحالم که به یاد ندارم به کسی ظلم کرده باشم..... خوشحالم که تا حالا با دل کسی بازی نکردم..... خوشحالم که همیشه با اطرافیانم صاف و صادق بودم.... خوشحالم که به کسی مدیون نیستم... خوشحالم که با تمام دار و ندار زندگی ساختم، ولی به کسی بدهکار نیستم.... خوشحالم که تو زندگیم سختی زیاد کشیدم.... خوشحالم تا حالا زندگی چندان مناسبی نداشتم.... خوشحالم که پدر و مادر چندان فداکاری نداشتم که اگه دم پیری به هر علت پیششون نبودم، عذاب وجدان بگیرم..... خوشحالم که میتونم به راحتی از همه چیز و همه کس اینجا، دل بکنم و اگه رفتم نگاهی هم به عقب نندازم..... خوشحالم که پدر و مادرم هیچ وقت برام جز یه پدر و مادر عادی نبودن.... خوشحالم که محبت زیادی ندیدم که بهشون وابسته بشم.... خوشحالم که برام مثل خیلی از پدر و مادر های دیگه فداکاری های بزرگ نکردن..... خوشحالم که به اندازه کافی تو خونه شون تحقیر شدم تا برا دلم برا این خونه تنگ نشه... خوشحالم که اونا منو زود شوهر دادن و الان هم میخوان منو زودتر هل بدن برم، تا نخوان خرج بیشتری کنن..... خوشحالم که هیچ وقت رو حمایت های اونا تو زندگیم حساب نکردم و همیشه رو پای خودم بودم..... خوشحالم میتونم برا خودم آینده ای داشته باشم که دیگه به اونا محتاج نمونم و وقتی که رفتم دیگه لازم نباشه حتی یه ذره هم به اونا فک کنم..... خوشحالم که اینده رو دیگه وابسته به هیچ جنس نرینه ای نمیسازم .... خوشحالم میتونم مستقل باشم رو پاهای خودم باشم....خوشحالم که پدر و مادرم با حس فراری که ازشون دارم، بم انگیزه سخت کوشیدن میدن.....

ولی باید صبر کنم، باید این چند وقت رو مثل خر کار کنم و زحمت بکشم باید تا میتونم سعی کنم تو درسم تو زبان پیشرفت کنم تا بتونم برم ازینجا.... من باید برم ..... حتی اگه بمونم اینجا و کار کنم، بازم باید تو خونه اینا زندگی کنم..... دلم میخواد برم و اسم و فامیلم رو هم عوض کنم تا دیگه حتی عذاب وجدان اینو هم نگیرم که آبروی خانوادگیم رو بردم! .... دلم میخواد برم و راحت و بدون دغدغه و آزاد زندگی کنم....  دلم میخواد به تمام این مشکلات پایان بدم......

+ یعنی میشه؟
.
.
.

خوشحالم که اگه الان بگن، رستا دم مرگت هست و بیا ببریمت، خیلی خوشحال میشم

 Each time I find myself flat on my face , I pick myself up and get back in the race