خب اینجا هنوز یه هفته هم نشده، سه تا دوست چینی و یه کره ای و یه دونه هم ایرلندی پیدا کردم! خیلی آدم هایی خوبی هستن، میریم نهار و میریم میگردیم و این حرفا! ولی خب چیزی که ذهنمو مشغول کرده یه چیز دیگس!

نمیدونم انگار ایرانی بودن گناه محسوب میشه! به هر کی میگی ایرانی، بعد کلی اخم و تخم، میگه باید خیلی مذهبی باشی نه؟ ایناش چندان مهم نیس...

به طور کاملا تصادفی، دیروز یه پسر ایتالیایی رو دیدم، و سر حرف باز شد، این بشر از نظر زیبایی خداییش هیچی کم نداشت! با هم رفتیم مراسم بچه های اینترنشنال و اینا... خلاصه پسرها هم میومدن بش نخ میدادن، دیگه دخترا رو خودتون تجسم کنید چه اداهایی جلوش در میوردن! با هم کلی حرف زدیم و راه رفتیم...

ولی آقا تا این بشر فهمید ما ایرانی هسیم، یه پا داشت دو تا دیگه هم قرض گرف، به طریقی کاملا نا محسوس به زعم خودش، ما رو پیچوند! خداییش ناراحت شدم...

 

یعنی هنوزم تو فکرم که چرا ایرانی بودن انقدر بده!