یه کاری دارم تهران، باید چند روز آخر هفته رو تهران باشم.... دوستان وبلاگی که قرار بود همو ببینیم، قرار بذارید.... ستاره، مسی، تنها ف و هر کی دیگه که یادم نیست الان....